La fotografia artística és una creació d’acord amb la visió del fotògraf com a artista, que utilitza la fotografia com a mitjà d’expressió creativa.

El seu propòsit és expressar una idea, un missatge o una emoció.